Közzététel

A Sárvári Média Nonprofit Kft. az alábbiak szerint teljesíti

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben

előírt közzétételi kötelezettségét:

 

I. A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján:

 

Név

Tisztség/

munkakör

Személyi

alapbér

Egyéb

időbér

Időbért

Megalapozó

időtartam

Teljesítmény-

bér

Teljesítménybért

megalapozó

teljesítménykövetelmények

Végkielé-

gítés

mértéke

Felmondási

idő

időtartama

dr. Fonyó Roberta

ügyvezető

bruttó

311 780,- Ft/hó

 

 

 

 

 

 

 

Név

Tisztség

Megbízási díj

Egyéb járandóságok

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

Sziklainé Polgár Éva

Felügyelőbizottság elnöke

13 000,-Ft/hó

 

 

Kocsisné Antal Judit

Felügyelőbizottság tagja

9 000,-Ft/hó

 

 

Kalmár Lászlóné

Felügyelőbizottság tagja

9 000,-Ft/hó

 

 

II. A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése alapján:

 

 

 

 

Bankszámla felett másokkal együttesen rendelkezésre jogosult munkavállaló

Munkakör

Személyi

alapbér

Egyéb időbér

Időbért megalapozó időtartam

Teljesítménybér

Teljesítménybért

megalapozó teljesítménykövetelmények

Végkielégítés mértéke

Felmondási idő

időtartama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) bekezdése alapján:

 

Sorszám:

 

A pénzeszközök felhasználásával,

és a Kft. vagyonával történő gazdálkodással összefüggő

árubeszerzésre,

építési beruházásra,

szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,

vagyonhasznosításra,

vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

 

A szerződés típusa

A szerződés tárgya

A szerződést kötő felek neve

A szerződés értéke

A szerződés időtartama

 

Vállalkozási szerződés

Sárvári Hírlap nyomdai munkák

Sárvári Média Nonprofit Kft.

és

Antók Nyomdaipari Kft.

4 407 975,-Ft

2010. január 01

-

2010. június 30.

 

Vállalkozási szerződés

SH nyomdai munkák

Sárvári M.N.Kft.

és

Antók Nyomdaipari Kft.

4 407 975,-Ft

2010. július 01

-

2010. december 31.

 

Vállalkozás szerződés

SH nyomdai munkák

Sárvári M.N. Kft.

és Antók Nyomdaipari Kft.

4 407 975,-Ft

2011.január 01

-

2011. június 30.

 

Vállalkozási szerződés

SH nyomdai

munkák

Sárvári M. N. Kft.

és

Yeloprint Nyomdaipari Kft.

7 502 040

2016. január 1.

-

2016. december 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sárvári Média Nonprofit Kft. az alábbiak szerint teljesíti

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben

előírt közzétételi kötelezettségét tekintettel arra, hogy 2011. január 1. napjától az ügyvezető új megbízást kapott,

illetve új összetételű Felügyelőbizottság került megválasztásra.

 

 

 

I. A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján:

 

Név

Tisztség/munkakör

Személyi alapbér

Egyéb időbér

Időbért megalapozó időtartam

Teljesítménybér

Teljesítménybért

megalapozó teljesítménykövetelmények

Végkielégítés mértéke

Felmondási idő

időtartama

Dr. Fonyó Roberta

ügyvezető

bruttó 228.000,- Ft/hó

-

-

-

-

max. 12 havi átlagkereset

-

 

Név

Tisztség

Megbízási díj

Egyéb járandóságok

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

Bődi Piroska

Felügyelőbizottság elnöke

13.000,- Ft

-

-

Németh István

Felügyelőbizottság tagja

9.000,- Ft

-

-

Mórocz Zsolt

Felügyelőbizottság tagja

9.000,- Ft

-

-